Представям Ви кратък разказ от избрани моменти от сватбения ден на Александрина и Паул.