Една история – тяхната история. Една любов – тяхната любов. Един сватбен ден – техният сватбен ден. Всичко това ще Ви разкажа във фотографиите си, а мястото ли – мястото е Рибарица.